O PROJEKCIE

Cel projektu:

Prace związane z optymalizacją stabilizatora biologicznie czynnej pochodnej kwasu ortokrzemowego. Prace w celu sprawdzenia stabilności preparatu po wprowadzeniu makro i mikroskładników. Syntezy preparatu w skali wielkolaboratoryjnej w celu dostarczenia reprezentatywnych partii do dalszych badań mikropaletkowych i polowych. Badania w warunkach symulujących proces przemysłowy z uwzględnieniem kontroli poszczególnych parametrów procesowych.